Usługi

Umożliwiamy pomiary krótkookresowe oraz permanentne
Istnieje wiele różnych przesłanek do wykonania pomiaru. Niektóre z nich (np. optymalizacja taryf) wymagają pomiaru w stosunkowo krótkim okresie a sama usługa optymalizacji taryfy ma również jednorazowy charakter. Inne (jak np. wsparcie procesu prognozowania zużycia) wymaga ciągłego monitorowania

Optymalizacja taryf

Krótkookresowy pomiar
na potrzeby doboru taryfy

W przypadku nowoczesnych liczników gromadzących pomiary
usługa polega na odczytaniu zgromadzonych w liczniku danych.
w przypadku starszych liczników pomiar wykonywany jest z wykorzystaniem zewn. miernika

 

 

czytaj więcej 

Monitoring permanentny

Odczyt stanu liczników odbywa się permanentnie
na potrzeby długoterminowej analizy zużycia a także bieżącego analizowania oraz prognozowania zużycia

 

czytaj więcej